תנאי שימוש

תנאי שימוש

גולשים ומשתמשים יקרים ("אתם"), אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר "גלגלון" הזמין בשם המתחם www.galgalon.me  ("האתר") ביסודיות, בטרם תיכנסו לאתר או תשתמשו בו ובטרם תאפשרו לילדיכם להשתמש בו. תנאי השימוש שלהלן וגם מדיניות הפרטיות של האתר מהווים הסכם מחייב, לכל דבר ועניין, ביניכם לבין עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב ע"ר 58-034-463-8 ("אנחנו"). סנונית היא עמותה ללא מטרות רווח אשר, בין היתר, מפתחת ומפעילה אתרי אינטרנט המיועדים לקהילת החינוך בארץ ולקהל הרחב בכלל. 

אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש ולהבין את הפעילויות, השימוש והסיכונים האפשריים והכרוכים בגלישה ושימוש באתר. אנו קוראים להורים לייעץ לילדיהם לא למסור כל מידע אישי מזהה בעת הגלישה ברשת האינטרנט ללא הסכמת ההורים ומעודדים אתכם ואת ילדיכם לפתח מודעות לשמירה על פרטיות ומידע בעת גלישה באתר בפרט ובאינטרנט בכלל.

בכל שאלה או בקשה, אתם ראשים לפנות אלינו בדוא"ל הבא: info@galgalon.me

השימוש באתר

 1. האתר משמש כפלטפורמה מקוונת בתשלום המאפשר למשתמש גישה לתוכן ולפעילויות לימוד ותרגול אינטראקטיביות בתחומי דעת שונים כגון מתמטיקה, עברית, אנגלית מדעים וכדומה.
   
 2. השימוש באתר והגישה לתוכן והפעילויות מותנה בתשלום דמי השימוש ובאישור תנאי השימוש הללו ומדיניות הפרטיות. על ידי תשלום דמי השימוש, קבלת הרשאות גישה למערכת, או שימוש באתר, אתם מסכימים במפורש לתנאי השימוש. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, באופן מלא או חלקי, אל תשתמשו באתר בשום אופן.
   
 3. תנאי השימוש התקפים והמחייבים הם אלה המופיעים באתר במועד השימוש שלכם. תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת הידועה כיום או שתהיה ידועה בעתיד. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש בכל דרך או צורה, ובכל מכשיר קצה בין אם מחשב שולחני או מכשירים ניידים, טאבלטים, טלפונים חכמים וכדומה. 
   
 4. ההרשמה לאתר והשימוש מותרת לבגירים בני 18 הכשירים מבחינה משפטית או, אם המשתמש הוא קטין, באישור בגיר מעל גיל 18 שהוא הורה או אפוטרופוס חוקי של הקטין. 
   
 5. לאחר פתיחת חשבון המשתמש יוקם פרופיל אישי של המשתמש שמצריך בחירת שם משתמש וסיסמה ("הרשאות הגישה").
   
 6. ההתחברות לפרופיל האישי שלכם והשימוש באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה, אפשרי אך ורק ממכשיר קצה אחד בכל פעם. לא ניתן להתחבר לפרופיל האישי ממספר מכשירי קצה שונים, בו זמנית.
   
 7. אנו רשאים ליצור אתכם קשר לצורך עדכונים ו/או הודעות, באמצעות פרטי הקשר שמסרתם לנו.

עדכון תנאי השימוש

 1. אנחנו רשאים לשנות, לתקן, לגרוע או להוסיף על תנאי השימוש באופן מלא או באופן חלקי בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי ומבלי להודיע לכם על כך מראש. בכל מקרה של שינוי בתנאי השימוש, יופיעו תנאי השימוש המעודכנים באתר והשינויים יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. שימוש באתר לאחר ביצוע השינויים בתנאי השימוש, מהווה הסכמת המשתמש לשינוי או התוספת לתנאי השימוש. עליכם לחזור ולעיין בתנאי השימוש מעת לעת, שכן הם מחייבים אתכם לכל דבר ועניין.  

תשלום דמי השימוש

 1. השימוש באתר מתאפשר בכפוף לרישיון השימוש שניתן לכם במערכת בהתאם לתנאי שימוש אלה. קבלת רישיון השימוש כפופה לתשלום מלוא דמי השימוש, כפי שדמי השימוש הובאו לידיעתכם באתר, או כפי שדמי השימוש יעודכנו על ידינו מעת לעת ("דמי השימוש"). 
   
 2. הגישה והשימוש השוטף באתר מתאפשר אך ורק באמצעות קבלת הרשאות הגישה אותן עליכם לשמור בסודיות ולא להעבירן לאף אדם או גוף אחר. אנו לא נהיה אחראים לאף נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לכם או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה של חשיפת הרשאות הגישה שלכם ו/או גילוין על ידי כל צד שלישי בכל דרך. האחריות על כך תחול עליכם בלבד. 
   
 3. אתם מתחייבים לשלם את מלוא דמי השימוש בזמן. אי תשלום מלוא דמי השימוש במועד יביא לביטול אוטומטי של רישיון השימוש שמוענק לכם באתר, ביטול הרשאות הגישה שהוקצו לכם וחסימת הגישה שלכם לאתר ולכל חומר או תוכן המצוי בו, באופן מיידי וללא עוררין מצדכם.

 

רישיון השימוש

 1. בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה ולתשלום דמי השימוש במלואם, ניתן לכם בזאת רישיון שימוש באתר, שהוא אישי ואינו ניתן להעברה, אינו בלעדי, מוגבל למספר המשתמשים שהוקצו להרשאות הגישה שלכם, מוגבל לשימוש באתר על פי תנאי שימוש אלה בלבד ומוגבל למשך הזמן של החבילה שרכשתם.
   
 2. סנונית שומרת על זכותה לעדכן או לשנות את גובה דמי השימוש ו/או את דרך החיוב בעבור השימוש באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובמקרה של עדכון או שינוי כאמור לעיל בסעיף זה, אנו נודיע לכם על כך מראש, באמצעי יצירת הקשר שסיפקתם לנו. 
   
 3. רישיון שימוש שנרכש לתקופה מסוימת במחיר מוזל, יתחדש באופן אוטומטי בתום התקופה ודמי השימוש יגבו באופן אוטומטי מכרטיס האשראי שסיפקתם לנו, אלא אם כן תודיעו לנו על רצונכם לסיים את רישיון השימוש עובר למועד חידושו. 
   
 4. לאחר השלמת רכישת רישיון השימוש וקבלת אישור מחברת האשראי, תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה באתר (אישור הזמנה) בדוא"ל שאותו סיפק. אישור זה יכלול חשבונית/קבלה ואת פרטי המוצרים והשירותים שכלולים בעסקה. יובהר כי האתר יחייב את כרטיס האשראי של המשתמש עם השלמת הרכישה באתר.

סיום או פקיעת רישיון השימוש

 1. אנו שומרים על זכותנו לסיים את רישיון השימוש שרכשתם ולחסום את הגישה שלכם לאתר בכל מקרה של אי עמידה או הפרת תנאי השימוש, כולם או חלקם, לרבות אך לא רק, אי תשלום, מלא או חלקי, של דמי השימוש וזאת מבלי לגרוע מזכותנו לפעול לגביית כל סכום כסף לו נהיה זכאים מכם או מעמידה על כל זכות אחרת על פי דין או הסכם זה.
   
 2. כמו כן, אנו רשאים לבטל את הרישיון במקרה של טעות (לרבות טעות אנוש) בהקצאת רישיון השימוש, בפרטי הרישיון, מאפייניו, מחירו וכיוצא בזה.
   
 3. בכל מקרה, הודעה על ביטול הרישיון על ידנו תימסר למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו.

ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן

 1. ביטול עסקה יתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. אתם רשאים לבטל את העסקה בכל עת בהודעה בכתב לסנונית לדוא"ל (support@snunit.org.il "הודעת ביטול"). יחד עם זאת ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן , היה ותתקבל הודעת הביטול בפרק זמן שאינו עולה על ארבעה עשר יום מתאריך רכישת רישיון השימוש – הרישיון יבוטל ויוחזרו לכם דמי השימוש ששילמתם בניכוי של 5% מהסכום המלא או 100 ₪, הגבוה מביניהם.
   
 2. היה והתקבלה הודעת הביטול לאחר ארבעה עשר יום מתאריך קבלת רישיון השימוש, הביטול יעשה בהתאם לדין.
   
 3. לצורך חישוב תקופת השימוש יחשב חלק מחודש כחודש שלם. זיכוי כספי יעשה (אם בכלל) בתשלום אחד באמצעות חשבון כרטיס האשראי, וזאת גם במקרה בו נעשה התשלום המקורי בפריסה לתשלומים.

הגבלות שימוש

 1. חל איסור לבצע כל אחת (או יותר) מהפעולות הבאות:

  22.1  לא להשתמש באתר או בכל חלק ממנו למטרות רווח או למטרת מסחריות או שיווקיות אחרות. למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם אחר, כל תוכן ומידע המצוי באתר;

  22.2  לא לסחור בשום אופן, לרבות, אך לא רק, לא למכור, להעביר, להשכיר, להשאיל או להמחות את רישיון השימוש והרשאות הגישה לאף צד שלישי אחר, בין אם בתמורה או ללא תמורה, באמצעותכם או באמצעות צד שלישי.

  22.3  לא לשנות או לנסות ולשנות את האתר ואת מאפייניו בכל דרך, לא לחדור לקוד המקור בשום דרך, לא לבצע הנדסה חוזרת ו/או פעולות אחרות דומות באתר, בין בעצמכם ובין באמצעות אחר;

  22.4  לא ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר;

  22.5  לא להשתמש באתר באופן שמהווה הפרת סודיות או הפרת כל דין ו/או הפרת זכויות של צד ג', לרבות אך לא רק, הפרה ו/או פגיעה בכל אחד מאלה: בזכויות יוצרים, סימן מסחר, עיצוב תעשייתי, פטנט, סוד מסחרי וכל זכות קניין רוחני מכל סוג שהיא ו/או בזכות הפרטיות, בכבוד האדם, ברגשות הציבור, לשון הרע, פגיעה בזכות הפרסום. 

  22.6  חל איסור מוחלט על ביצוע ו/או לשדל אחר לבצע איום, הוצאת דיבה, השמצה, ביוש, תוכן מגונה, פורנוגרפי, גס, בוטה ו/או פגיעה בצנעת הפרט וחל איסור מוחלט על ביצוע כל פעולה שעולה לכדי עבירה פלילית ו/או שידול לעבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או שיש בה כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית ו/או הפוגעת ברגשות הציבור ובתקנת הציבור, לרבות, אך לא רק, עבירה או עוולה בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982;

  22.7  לא להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשים אחרים באתר;

  22.8  לא לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו וגם, אך לא רק, להעביר כמות פקודות ו/או בקשות לשרתי האתר באופן אוטומטי או ממוחשב, באופן ישיר, באמצעות אחר ו/או באמצעות מספר יחידות מיחשוב, בכמות כזו שבן אדם אינו יכול לבצע בעצמו ואשר יוצרת עומס על האתר, משביתה או משבשת את פעילותו באופן מלא או חלקי;

  22.9   לא לפרסם באתר באופן ישיר או עקיף חומר בעל אופי פרסומי או מסחרי;

  22.10  לא להשתמש באתר או בכל חלק ממנו כדי להתחזות לאחר;

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות אך לא רק מלוא זכויות היוצרים, האמצאות, הפטנטים, העיצובים התעשייתיים, סימני המסחר, הסודות המסחריים או כל זכות אחרת, באתר, בשמו, בתוכנות או היישומים הזמינים בו, בקוד, בעיצוב הגרפי, בגרפיקות, בממשק המשתמש, בסרטונים, בטקסטים, בתמונות, במצגות, בלוגואים ובכל תוכן אחר הכלול באתר, שייכות לנו או לצדדים שלישיים אשר נתנו לנו רישיון או הרשאה אחרת לשימוש, וזאת בין אם נכללה ביחס לתוכן, מידע או רכיב ספציפי הודעת זכויות יוצרים, פטנט, עיצוב או סימן מסחר ובין אם לאו, בין זכויות הקניין הרוחני או האחרות רשומות, הוגשו לרישום או לאו. 
   
 2. אין בתנאי שימוש אלה, ברישיון השימוש או בשימוש שלכם באתר בפועל כדי להעניק בכל דרך או להעביר לכם או לצד שלישי כלשהו מטעמכם זכות בעלות, שימוש או ניצול זכויות אחרות, לרבות בנכסי הקניין הרוחני שלנו, כגון, אך לא רק, זכויות יוצרים וזכויות מבצעים ומשדרים, סימני מסחר, עיצובים, פטנטים, המצאות, ביטויים של רעיונות, סודות מסחריים, שלא צויינו במפורש בהסכם זה. לפיכך, כל שימוש, העתקה, הורדה, שמירה, שעתוק, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת יצירה נגזרת, ביצוע פומבי או העמדה לרשות הציבור, אסורים בהחלט. כל שימוש באתר שאינו מותר באופן מפורש בתנאי שימוש אלה, מהווה פגיעה בזכויותינו, לרבות זכויות קניין רוחני שלנו והאחריות להפרה כאמור על פי כל דין או הסכם זה תחול עליכם.
   
 3. יתכן ובאזורים או פעילויות באתר יתאפשר לכם להעלות תכנים מסוגים שונים (לדוגמה: קבצים, תמונות, קטעי וידאו, טקסטים, תגובות, הודעות וכולי). זכויות היוצרים בתוכן שאתם מעלים אינו עובר אלינו, אך בהעלאת התוכן לאתר הנכם מעניקים לנו רישיון שימוש בתוכן, שאינו אקסקלוסיבי, אינו מוגבל בזמן או מקום גיאוגרפי, חופשי מתשלום תמלוגים או תמורה אחרת, הניתן להעברה או המחאה על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לעשיית כל שימוש בתוכן בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי בין אם באתר ובין אם בפלטפורמות, מערכות, תוכנות, אתרי אינטרנט ו/או מדיומים אחרים שבהם נהיה פעילים בהווה ובעתיד.
   
 4. הנכם מצהירים כי אתם בעלי מלוא הזכויות בתוכן שאתם מעלים, לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים וזכויות מבצעים ומשדרים, או שקיבלתם רישיון שימוש או הרשאה אחרת מבעל הזכויות הנכון בתוכן, להשתמש בתוכן בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה או מכוח כל דין וכי התוכן שתבחרו להעלות אינו מפר בשום צורה זכויות של אף צד שלישי.
   
 5. מובהר בזאת כי אתם האחראיים הבלעדיים לתוכן שאתם מעלים לאתר ולתוצאות השימוש בתוכן או פרסומו וכי איננו נותנים את חסותנו או את הסכמתנו לאף תוכן שהמשתמשים מעלים ולא תהא לנו אף אחריות, ישירה או עקיפה בכל הנוגע לתוכן או השימוש בו על ידכם או על ידי צד שלישי כלשהו.
   
 6. הודעה והסרה של תכנים המפרים קניין רוחני
  28.1 אם אתם צד שלישי ומצאתם שגורם כלשהו העלה לאתר תוכן שלשיטתכם מפר זכויות קניין רוחני שלכם ו/או מפר את זכות הפרטיות שלכם ו/או מהווה לשון הרע עליכם או שהוא פוגע בכם בדרך אחרת ("תוכן פוגע"), אנא צרו עימנו קשר. אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת לברר את הנושא ולהסיר כל תוכן שיתברר שהוא אכן תוכן פוגע.  

הגבלת אחריות

 1. האתר זמין כפי שהוא (AS IS)  ובאופן שבו הוא זמין (AS VAILABLE) ללא כל התחייבות, מצג, הבטחה, אחריות או תנאי אחר מכל סוג שהוא. סנונית אינה מתחייבת בשום צורה, בין אם במפורש ובין אם במשתמע ובשום אופן לא תהא אחראית כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם בכל הנוגע לאיכות המערכת ולתפעולה ו/או למידע, נתונים, והתוכן שזמינים בו, לרבות, אך לא רק, לנכונות ודיוק המידע, הנתונים והתוכן שזמינים באתר ו/או לדיוק ונכונות השמות, הפרטים או התכנים האחרים הזמינים במערכת.
   
 2. מובהר שלא לנו ולא לאף אדם או גוף מטעמנו, לא תהיה אף אחריות, חובה ו/או חבות בגין השימוש או אי היכולת להשתמש, באתר ו/או בגין התוכן שהמשתמשים או מי מטעמם מעלים לאתר, ואתם מתחייבים לשפות ולפצות אותנו באופן מלא, מיד עם דרישתנו הראשונה לכך, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד ו/או חסרון כיס שייגרמו לנו, או לכל אדם או גוף מטעמנו, על ידי הפרת התחייבויותיכם על פי הוראות תנאי השימוש הללו ו/או הפרת הוראות כל דין במעשה או מחדל וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרת העומדים לנו על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי כל דין.
   
 3. מטבע הדברים, זמינות האתר ורכיביו השונים והשימוש בהם, תלויים במכשיר הקצה שממנו בחרתם להשתמש ובזמינות של רשת האינטרנט והחשמל. אין ולא תהא לנו אף אחריות בשל כל כשל, עיכוב או הפרעה בשימוש שלכם באתר ו/או ביכולת שלכם ו/או של מי מטעמכם להשתמש באתר, בשל סיבות הנובעות במישרין או בעקיפין במכשיר הקצה שלכם, ברשת האינטרנט ו/או החשמל ו/או בכל תשתית אחרת.
   
 4. השימוש באתר ובכל חלק ממנו, יעשה על אחריותכם המלאה והבלעדית ואתם גם אחראים לשימוש של קטינים מתחת לגיל 18 באתר. אתם לוקחים על עצמכם את הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר ופוטרים אותנו מהסיכונים הכרוכים בשימוש במערכת על ידיכם ו/או על ידי מי מטעמכם - בגיר או קטין - באופן מלא, סופי ובלתי חוזר.
   
 5. אנו לא נישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בפעילות האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם לכם, לרכוש שלכם או לצדדים שלישיים כלשהם. כמו כן, איננו מתחייבים כי האתר או השרת עליו הוא מאוחסן, נקיים מוירוסים או מכל מרכיב תוכנה או חומרה מזיק אחר. אתם, ולא סנונית, תישאו בכל ההוצאות והתוצאות הכרוכות בכל טיפול, שירות או תיקון שיהיה צורך בהם, לרבות, אך לא רק, לנזקים, ישירים או עקיפים, אשר ייגרמו לכם או לרכוש שלכם, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר. 

קישורים ופרסומות

 1. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרי אינטרנט אחרים וגם פרסומות של מפרסמים צד שלישי. איננו אחראים בשום אופן למתרחש באתרים המקושרים באתר מכל בחינה שהיא, לרבות אך לא רק, כל פגיעה, במישרין או בעקיפין, ברגשות שלכם, ברכוש שלכם ו/או בכל מי מטעמם.
   
 2. הימצאות קישור או פרסומת באתר, אינה מהווה המלצה לבקר באתר המקושר או להתקשר עם המפרסם ואיננו נותנים חסות על אף אתר של צד ג' שמקושר באמצעות האתר וגם לא לאף פרסום צד שלישי המופיע באתר. ברגע שתלחצו על קישור אתם תועברו לאתר או שירות אחר אשר להם תנאי שימוש אחרים, המחייבים אתכם.
   
 3. יובהר כי לא נקטנו באף צעד לבדוק את נכונות או מהימנות המידע הכלול בקישורים או פרסומות כאמור, וכל מי שנכנס לאתר אחר או מתקשר עם מפרסם צד ג', עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

סמכות שיפוט, אי ויתור ושלמות הסכם

 1. על היחסים ביננו לבינכם בכלל ועל תנאי שימוש אלה בפרט יחול הדין הישראלי בלבד. אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל סכסוך, מחלוקת או עניין בקשר לאתר או בכל הנוגע לתנאי השימוש והנובע מהם.
   
 2. שום החלטה שלנו לאכוף או להימנע מאכיפה או שיהוי במימוש זכות כלשהי לא תפורש כוויתור על הזכות או תשליך על מקרים אחרים ולא תהווה השתק ו/או מניעות מאיתנו לעמוד על ו/או לאכוף כל זכות מזכויותינו מכוח הוראות תנאי שימוש אלה ו/או מכוח כל דין.
   
 3. היה שבית משפט מוסמך יפסוק שהוראה מתנאי שימוש אלה, אינה תקפה או אינה אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי אותו תנאי או הוראה ימחקו ויוחלפו על ידי תנאי או הוראה אחרים, הקרובים להם בתכליתם ומהותם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתר התנאים והוראות תנאי השימוש, ימשיכו לחול ללא אף שינוי.