מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים

ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן

  1. ביטול עסקה יתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. אתם רשאים לבטל את העסקה בכל עת בהודעה בכתב לסנונית לדוא"ל (support@snunit.org.il "הודעת ביטול"). יחד עם זאת ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן , היה ותתקבל הודעת הביטול בפרק זמן שאינו עולה על ארבעה עשר יום מתאריך רכישת רישיון השימוש – הרישיון יבוטל ויוחזרו לכם דמי השימוש ששילמתם בניכוי של 5% מהסכום המלא או 100 ₪, הגבוה מביניהם.
     
  2. היה והתקבלה הודעת הביטול לאחר ארבעה עשר יום מתאריך קבלת רישיון השימוש, הביטול יעשה בהתאם לדין.
     
  3. לצורך חישוב תקופת השימוש יחשב חלק מחודש כחודש שלם. זיכוי כספי יעשה (אם בכלל) בתשלום אחד באמצעות חשבון כרטיס האשראי, וזאת גם במקרה בו נעשה התשלום המקורי בפריסה לתשלומים.