מדיניות פרטיות

הצהרה ומדיניות פרטיות

עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב ע"ר 58-034-463-8 ("סנונית" או "אנחנו") היא המפתחת, היוצרת, המפעילה והבעלים של  אתר "גלגלון" אשר זמין בשם המתחם www.galgalon.me ("האתר"). האתר משמש כפלטפורמה מקוונת בתשלום המאפשר למשתמש גישה לתוכן ולפעילויות לימוד ותרגול אינטראקטיביות בתחומי דעת שונים כגון מתמטיקה, עברית, אנגלית מדעים וכדומה.

פרטיותם של המשתמשים באתר ("אתם"), חשובה לנו ואנו מכבדים אותה. חשוב לנו לספק לכם את כל הפרטים הנדרשים לכם על מנת להבין איזה מידע אנו אוספים במסגרת השימוש שלכם באתר, כיצד ולאיזה מטרות אנו משתמשים במידע ואיזה פעולות אנו נוקטים על מנת לשמור על פרטיותכם. 

תשומת לבכם שמדיניות פרטיות זו וגם תנאי השימוש של האתר הם שני מסמכים משפטיים המהווים ביחד ולחוד הסכמים מחייבים בינינו לביניכם. לכן, אנו מעודדים אתכם לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהלן בעיון ולהבין את משמעויות הרישום והשימוש שלכם באתר.  

אנו לעולם לא נאסוף מידע אישי עליכם מבלי לקבל לכך הסכמה מפורשת ומראש ואנו לעולם לא נמכור או נעביר את המידע האישי שאנו אוספים לצדדים שלישיים, למטרות מסחר בלבד. 

בכל פניה או שאלה הנוגעת למידע שאנו אוספים או לפרטיותכם, תוכלו לפנות אלינו באופן הבא:

עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב 
דוא"ל: support@snunit.org.il
האוניברסיטה העברית
גבעת רם
ירושלים 9190501

 1. איזה מידע אנחנו אוספים ולאילו מטרות

  1. כשאתם נרשמים לאתר, אתם מתבקשים למסור מידע אודות בעל המנוי והמשתמש. המידע שיימסר הוא: שם משתמש (כינוי), סיסמה, מספר תעודת זהות, שם מלא, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני תקפה ופרטי כרטיס אשראי בתוקף ("המידע שלכם"). תשומת לבכם שבנוסף על הצורך בהסדרת תשלום דמי הרישום, פרטי כרטיס האשראי נמסרים לנו כדי לוודא שמי שמוסר את המידע שלכם איננו קטין או מי שאינו מורשה לכך. ללא פרטי כרטיס אשראי תקף לא ניתן להירשם לאתר. 

  2. בנוסף, אנו אוספים מידע אנליטי על אודות השימוש שלכם ושל מי מטעמכם באתר. מידע אנליטי כולל לדוגמה: היסטוריית הפעילויות שביצעתם באתר, ההספק ומידת ההצלחה בכל פעילות שביצעתם באתר, התשובות שיסופקו על ידיכם באתר, נתונים אגרגטיביים של כלל המשתמשים באתר הכוללים גם פילוח לשכבות גיל ("מידע אנליטי"). 

  המידע שלכם והמידע האנליטי יקראו – "המידע".

  3. המידע משמש אותנו כדי לאפשר לכם להירשם לאתר ולהקים את החשבון האישי שלכם ונועד לצרכים פנימיים כגון תפעול ושיפור האתר ומערכותיו, שיפור חווית המשתמש (למשל, להבין אילו פעילויות מבוקשות יותר ואילו פחות, עריכת פעילויות חדשות) וכדומה. 

  4. כמו כן, המידע משמש אותנו ליצירת קשר איתכם באמצעות פרטי יצירת הקשר שימסרו לנו בעת רישום באתר. אנו רשאים ליצור אתכם קשר ואם נעשה זאת, הפנייה תהיה למטרות תפעוליות כגון, שליחת קבלה/חשבונית בדוא"ל, יצירת קשר בעת חשש מצידנו שחשבונכם נפרץ או ביחס למידע האישי שמסרתם לנו, ליידע אתכם אודות שינויים במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש וכדומה.
   

 2. הסכמה לאיסוף ושימוש במידע

  1. כשאתם נרשמים לאתר אנחנו מבקשים את הסכמתכם המפורשת לאיסוף המידע ולשימוש בו למטרות שלשמן המידע נמסר לנו כאמור בסעיף 1 לעיל. אנו מאחסנים את המידע שאתם מוסרים לנו על גבי שרתים מאובטחים של שירות הענן של חברת "בזק בינלאומי" בישראל הידוע כ- "חוות הדעת" ובהתאם לנהלים וההוראות של משרד החינוך.

  2. הנכם מאשרים בזאת כי אתם מודעים לכך שאינכם מחויבים לספק לנו את המידע, אך המידע נדרש לנו על מנת לאפשר לכם להירשם לאתר ולקבל גישה לפעילויות באתר. ברישום לאתר או שימוש בו באופן אחר, אתם מסכימים במפורש ומרצון שאנו נאסוף את המידע ונשמור אותו באחד או יותר ממסדי הנתונים שלנו.

  3. הנכם מצהירים שהמידע שסיפקתם לנו הוא שלכם, שלם ומדויק, וניתן על ידכם מרצון ומדעת. הנכם מאשרים בזאת ומסכימים שהשימוש שאנו עושים במידע אינו מהווה הפרה של זכות הפרטיות וגם לא של אף זכות אחרת, והנכם מוותרים בזאת על כל טענה, תלונה או עילת תביעה ביחס להפרה, פגיעה בכם או בכל מי מטעמכם לרבות בזכותכם לפרטיות, כתוצאה מאיסוף המידע והשימוש בו בהתאם למדיניות פרטיות זו, ומשחררים אותנו מכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות מסירה ואיסוף המידע והשימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו.

  4. בכל זמן לאחר שנרשמתם או השתמשתם באתר והסכמתם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, אתם רשאים לשנות את דעתכם ולהסיר את ההסכמה שנתתם לנו לאיסוף המידע, שמירתו ושימוש בו למטרות שלשמן נמסר לנו המידע. לשם כך, תוכלו ליצור קשר באמצעות כתובת הדוא"ל המנויה בתחילת מדיניות פרטיות זו ועל ידי ביטול המנוי שלכם והפסקת השימוש באתר, על כל הנובע והמשתמע מכך.
   

 3. גילוי מידע

  אנו לא נעביר, נמכור, נשכיר או נשתף את המידע שלכם עם צדדים שלישיים למטרות מסחר בלבד. יחד עם זאת, אנו רשאים לגלות או לשתף את המידע עם צדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. אם נידרש לעשות כן על פי חוק, הרשאה, צו בית משפט, צו של רשות ציבורית בעלת סמכות או אם הפרתם את אחד או יותר מתנאי השימוש באתר או תנאי מתנאי מדיניות פרטיות זו;

  2. אם נקבל הודעה מצדדים שלישיים, או תהיה לנו עילה סבירה לחשוד, שהשתמשתם או אתם מתכוונים להשתמש באתר, כולו או חלקו, במישרין או בעקיפין, כדי לעסוק או לנסות ולבצע או לשדל אחר לבצע פעילות בלתי חוקית, מפרת חוק, מזיקה או בלתי מוסרית באופן אחרת הנוגדת את תקנת הציבור, את החוק, את תנאי השימוש באתר או את תנאי מדיניות פרטיות זו;

  3. במקרה בו נשתף פעולה עם צד שלישי, נרכש על ידי צד שלישי, באופן מלא או חלקי, או אם נתקשר באופן אחר עם צד שלישי לצורך הצעה או מכירה של נכסינו וזכויותינו הקנייניות, כולן או חלקן.

  4. במידה שנעזר בחברה חיצונית לטובת תפעול שירות הדיוור הישיר שלנו. במקרה כזה, החברה החיצונית תקבל את כתובת הדוא"ל של המשתמשים שהסכימו להירשם לרשימת הדיוור.
   

 4. דיוור ישיר

  באפשרותכם להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולהסכים לקבל את הניולטר שלנו וכן דיוור שווקי באמצעים אחרים כגון הצעות, מבצעים, דברי פרסומת אחרים וגם בקשות להשתתף בסקרי שביעות רצון. על מנת להירשם לשירות הדיוור שלנו עליכם למסור כתובת דואר אלקטרוני שהיא שלכם ופעילה, שאליה יישלחו העדכונים ולהסכים לקבל דיוור ישיר. חשוב לציין כי לכל דוור שיישלח אליכם יצורפו הוראות כיצד תוכלו להימחק מרשימת התפוצה. 
   

 5. קישורים

  1. באתר זמינים קישורים לאתרים אחרים שייתכן שחלקם הם אתרים מסחריים, שאינם בבעלות או בפיקוח סנונית או מי מטעמה. אנו לא בודקים את טיבם ואופיים של אתרי אינטרנט אחרים שמקושרים באמצעות האתר ואין אנו אחראים בשום צורה לאתרים המקושרים באמצעות האתר ולמדיניותם לגבי פרטיות ואבטחת מידע. אנו ממליצים לכם לבדוק היטב אתרים אלה לפני שאתם תגלשו בהם או תאפשרו לילדיכם לגלוש בהם, ולקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתרים הללו על מנת להבין איזה מידע נאסף, לאילו מטרות ולמי מועבר המידע, אם בכלל. 

  2. הימצאותם של קישורים באתר איננה מעידה על כך שווידאנו את כשירות פעילותם של אותם אתרים. אנו לא מעניקים חסות או תמיכה לאותם אתרים ולא ממליצים לכם לגלוש באותם אתרים, לצרוך או להסתמך על תוכן שזמין בהם בכל דרך אחרת ואין לנו וגם לא תהיה לנו אף אחריות, במישרין או בעקיפין, לאף פגיעה או נזק, כספי או אחר, שעלול להיגרם לכם או לצדדים שלישיים בעקבות גלישה באתרים הללו ואתם משחררים אותנו מאחריות לכל נזק שהוא, ישיר או עקיף, כאמור.
   

 6. קבצי עוגיות - Cookies
  1. קוקיז הם קבצי מחשב המושתלים על גבי המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן ברגע שאתם נכנסים לאתר ולאורך כל השימוש בו. השימוש בקוקיז באתרי אינטרנט היא פרקטיקה מקובלת ואנו משתמשים בקוקיז כדי לאסוף מידע לא-מזהה כגון תאריך, שעה, סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה, נתוני מיקום גיאוגרפי, כתובת IP של המבקרים באתר וכתובת הדף המפנה. מידע זה נשמר לצרכי ניהול האתר, איזון העומס בשרתי האתר, להפקת דווחים סטטיסטיים ולאיתור פרטי משתמש במקרים של פיקוח נפש, שיפור השירות שלנו, תיקון באגים וביצוע פעולות אחרות הנדרשות כדי לאפשר לנו לקיים את פעילות האתר באופן שוטף. 

  2. פירטנו את סוגי קבצי הקוקיז שבהם אנו משתמשים כך שתוכלו לבחור אם ברצונכם לאפשר את קבצי הקוקיז או שברצונכם לנטרל אותם. אנא תשומת לבכם שנטרול קבצי קוקיז מסוימים עשוי להביא לירידה בחוויית השימוש באתר ואף לעיתים למנוע את הגישה לאתר או לחלקים ממנו, באופן גורף.

  3. להלן נפרט את סוגי הקוקיז בהם אנו משתמשים:
  א. קבצי קוקיז פונקציונאליים: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נעשה על מנת לשפר את הפונקציונאליות של האתר למשל, לזכור את
  פרטי הרישום שלכם על מנת לאפשר כניסה מזוהה לאתר.
  ב. קבצי קוקיז לניתוח סטטיסטי: השימוש בסוג זה של קבצי קוקיז נועד לאפשר לנו לשפר את חוויית השימוש במערכת על ידי ניתוח האופן שבו אתם משתמשים במערכת.
  ג. קוקיז לפרסום: השימוש בקוקיז אלה מתבצע הן על ידינו והן על ידי צדדים שלישיים המעניקים לנו שירותים והם נועדו לצורכי פרסום ושיווק. קבצי הקוקיז לפרסום מאפשרים לנו ולצדדים שלישיים שמעניקים לנו שירותי פרסום להבין את דפוס הגלישה של המבקרים באתר וגם באפליקציות או אתרים אחרים, ומאפשרים לנו להציע לכם תוכן, שירות וגם מוצרים שרלוונטיים עבורכם. 

  אנו מעודדים אתכם לקרוא ולהבין את מדיניות הקוקיז של הצדדים השלישיים שמעניקים לנו שירותים, בקישורים שלהלן:

 1. אבטחת מידע 
  האתר פועל בהתאם לנהלים עדכניים ומוקפדים לאבטחת מידע ומאוחסן על שרתים מאובטחים של חברת בזק בינלאומי. סליקת התשלומים באתר מתבצעת באמצעות מערכת סליקת תשלומים של חברת טרנזילה פתרונות סליקה בע"מ, חברת סליקה מוכרת אשר פועלת בהתאם לתקן אבטחת המידע PCI DSS Level-1. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למידע, זליגת מידע, חשיפתו בדרך אחרת או פגיעה בו, אין הם מעניקים בטחון וחסינות מוחלטים למידע ואין אנו יכולים להתחייב במאה אחוז שלא יתרחשו אירועי אבטחת מידע או ניסיונות לפגוע או לחדור למערכות המידע שמשמשות את האתר. לכן, איננו מתחייבים שהשרתים שעליהם האתר מאוחסן יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע, פגיעה במידע וגםם חשיפתו או זליגתו לצדדים שלישיים בדרך אחרת.
   
 2. שינויים במדיניות הפרטיות 

  אנו שומרים על זכותנו לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לכן אנא עיינו בה לעתים קרובות. שינויים והבהרות במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מחייב מיד עם פרסומם באתר. אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, נודיע לכם באמצעות פרטי יצירת הקשר שלכם שהמדיניות עודכנה, כך שתוכלו ללמוד איזה מידע אנו אוספים, כיצד אנו משתמשים בו ובאילו נסיבות, אם בכלל, אנו משתמשים במידע או מגלים אותו לצדדים שלישיים.
   

 3. גיל הסכמה

  הסכמתכם למדיניות הפרטיות הזו מהווה מצג לפיו הנכם בגירים בני 18 ומעלה או שהנכם ההורה או האפוטרופוס החוקי של קטין מתחת לגיל 18 שבשמו אתם פועלים ונתתם את הסכמתכם המפורשת לאפשר לכל קטין תחת משמורתכם לגלוש באתר בהתאם למדיניות הפרטיות הזו ותנאי השימוש.